مطالب برگزیده

فیلم و سریال های با برچسب بازیگران فیلم پرواز مرغابی ها

دانلود فیلم پرواز مرغابی ها

دانلود فیلم پرواز مرغابی ها

یک محیط بان مرغابی زخمی ای را برای مداوا به پسرش علی می سپارد. در طول درمان، میان علی و این پرنده رابطه عاطفی شکل می گیرد و این رابطه منجر به اتفاق هایی می شود.

به زودی در فیلمر