مطالب برگزیده

فیلم و سریال های با برچسب بازیگران فیلم اردوگاه نخاله ها 2020

دانلود فیلم اردوگاه نخاله ها 2020

دانلود فیلم اردوگاه نخاله ها 2020

رونی که روزگاری ستاره کودک بود ، توسط دو دیوانه و یک زاغ تعقیب می شود. برای پنهان کردن ، او با صاحب تنها کمپینگ HIVO کار می کند. مهمانان آنجا دیوانه می شوند و ستاره ای را در میان خود پیدا می کنند که در اوضاع پوچ می شود.

به زودی در فیلمر