مطالب برگزیده

فیلم و سریال های با برچسب بازیگران فیلم آنجا

دانلود فیلم آنجا

دانلود فیلم آنجا

این فیلم در خصوص دلاوری های بختیاری های ایران است. روایتی ساده و برشی کوتاه از زخمی عمیق و کهنه، حکایت همتباران عشق و همزادان رنج های بی پایان در آنجا عدالت معنا ندارد. باید رفت و آنجا را دید…

34
به زودی در فیلمر