5 جوان، به واسطه مهارت‌هایشان وارد چالش کرگدن می‌شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست؛ فارغ از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیرقابل پیش‌بینی را رقم می زنند

تصاویر سریال

  • دانلود سریال کرگدن
  • دانلود رایگان سریال کرگدن
  • خلاصه داستان سریال کرگدن
  • بازیگران سریال کرگدن
  • تیرر سریال کرگدن

تیزر سریال کرگدن

بازیگران سریال

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!