سیاوش نوجوان سیزده ساله ای است که با دیدن خوابی وارد یک ماجرا می شود. همان خواب را پدربزرگ او هم دیده است. پدربزرگ به زادگاهش می رود و سیاوش هم به دنبال او راهی روستا می شود. سیاوش در روستا متوجه می شود که پدربزرگ برای خداحافظی با اهالی روستا و موطن خود به آن روستا بازگشته است.

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم ترانه کوچک من
  • دانلود فیلم ترانه کوچک من

اطلاعات بیشتر

عوامل فیلم

ترانه کوچک من فیلمی درام به کارگردانی مسعود کرامتی و نویسندگی سعید شاهسواری که در سال 1388 ساخنه شده است.

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!