مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Benjamin Quabeck

دانلود انیمیشن ریچارد لک لک 2 2023 • فیلمر

دانلود انیمیشن ریچارد لک لک 2 2023

ریچارد که از زمستان گذرانی در دریاچه ای بزرگ در شمال آفریقا لذت می برد، متوجه می شود که این بار چنین مأموریت شرافتمندانه و مسئولانه ای به او سپرده نمی شود که پرواز دسته ای از لک لک ها را به سمت شمال هدایت کند. نمیخواهد این را تحمل کند مسئولیت هدایت لک لک ها به او سپرده نشده است و ...