دو همزاد نگار و دنیا در مسیر زندگی همسفر میشوند تا تصمیم جدیدی برای ادامه‌ی راه‌شان بگیرند. برنا ضلع دیگر این مثلث در این سفر شریک و دلبسته‌ی یکی از آن‌هاست. او هم فرصت تازه‌ای برای پیمودن راه زندگی خود و آن دو میخواهد. اما تقدیر برای این سه نفر به گونه ای دیگر رقم میخورد.

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم باورم کن
  • دانلود فیلم باورم کن
  • دانلود فیلم باورم کن
  • تیزر فیلم باورم کن

اطلاعات بیشتر

عوامل فیلم

باورم کن فیلمی درام و عاشقانه به کارگردانی محمد حسین پور و نویسندگی جهاندوخت خادم ساخته سال 1393 است.

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!