مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Louis Hofmann

دانلود انیمیشن الفکینز پختن یک تفاوت 2019

دانلود انیمیشن الفکینز پختن یک تفاوت 2019

الفکینز افسانه‌ای کلن کوتوله‌هایی بودند که شب‌ها مخفیانه به صنعت‌گران کمک می‌کردند تا اینکه ۲۰۰ سال پیش توسط همسر بدخواه یک خیاط بیرون راندند. این داستان بازگشت آنهاست.

دانلود سریال تاریک

دانلود سریال دارک

داستان سریال روایت‌گر گم شدن مرموز چند نوجوان است که شخصیت ‌های دیگر را وارد چالش می‌کند.