مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Lexy Hammonds

دانلود فیلم رانندگی در امتداد شب 2021

دانلود فیلم رانندگی در امتداد شب 2021

راننده تاکسی‌ای پس از آنکه کارا، زنی جوان که رازی تاریک را در دل دارد، سوار می کند، حوادثی غیرمنتظره را در طول شب تجربه می کند. کارا از او می خواهد تا بدون مقصد خاصی در اطراف شهر رانندگی و او را در رفتن به مسیرهای عجیبی همراهی کند.