مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Jo Prestia

دانلود فیلم حمله غافلگیرانه پلیس

دانلود فیلم حمله غافلگیرانه پلیس 2022

عثمان دیاکیته و فرانسوا مونگ دو پلیس با سبک، پیشینه و حرفه بسیار متفاوت هستند. این جفت یک بار دیگر برای یک تحقیق جدید که آنها را در سراسر فرانسه می برد، گرد هم می آیند. چیزی که به نظر می رسید یک معامله مواد مخدر ساده است، یک پرونده جنایی بسیار بزرگتر است