مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Anna Yamada

دانلود فیلم هم خانگی موقت

دانلود فیلم هم خانگی موقت

در فیلم Homestay میبینیم که یک روح در بدن دانش آموزی دبیرستانی تناسخ پیدا می کند و تا 100 روز به او مهلت داده میشود که علت مرگ این دانش آموز را پیدا کند...