مطالب برگزیده

فیلم و سریال های هستی جوادی

دانلود فیلم ستاره بازی

دانلود فیلم ستاره بازی

«ستاره بازی»، ماجرای دختری است که به تازگی به خارج از کشور مهاجرت کرده و با مشکلات متعدد و تضادهای فرهنگی و اجتماعی روبرو می شود.