سرگرد جاهد رئیس زندانی است که باید تخلیه شود و زندانیان به محل دیگری ارسال شوند. اما در زمان جابجایی یک زندانی مفقود می شود و...

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم سرخپوست
  • دانلود رایگان فیلم سرخپوست
  • خلاصه داستان فیلم سرخپوست
  • بازیگران فیلم سرخپوست
  • خرید و دانلود قانونی فیلم سرخپوست
  • تیزر فیلم سرخپوست

تیزر فیلم سرخ پوست

اطلاعات بیشتر

عوامل فیلم

« سرخپوست » را می توان تجربه جدیدی در سینمای ایران دانست که توانسته به قواعد سینمای بین الملل نزدیک شود و از معضلات فیلمسازی داخلی تا حد زیادی رهایی یابد. هرچند که باید به این نکته هم اشاره کرد که « سرخپوست » علاوه بر نکات مثبتی که دارد، در بخش های زیادی هم دچار ضعف در فیلمنامه است که به یکدست بودن فیلم آسیب جدی رسانده و منجر به این شده که اثر نتواند یک روند جدید را در سینمای ایران پایه گذاری نماید تا بتواند الگوی بسیاری از فیلمسازان باشد.

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!