آکو نوجوانی کرد برای باربری به بازار تهران آمده و مسئولیت حمل یک بار قیمتی را بر عهده می‌گیرد. دزدیده شدن این بار موجب وقوع حوادث و پیامدهایی برای آکو می‌گردد…

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم آکو
  • دانلود فیلم آکو

تیزر فیلم آکو

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!